Žene

 • Osteoporoza-savremena epidemija

  OSTEOPOROZA - SAVREMENA EPIDEMIJA

  Osteoporoza je metabolički poremećaj, koji se karakteriše gubitkom koštane mase, promenom njene mikro arhitekture, pri čemu kosti postaju slabe, … Detaljnije

 • Ciste u dojkama

  Ciste u dojkama

  Ciste predstavljaju strukture koje su najčešće ispunjene tečnošću i za njih je specifično da su u pitanju benigne tvorevine, ali mogu da naruše funkciju organa, … Detaljnije

 • Neredovne mentruacije

  Tags: menstruacija

  Neredovne mentruacije-oligomenoreja

  U najvećem broju slučajeva, normalan mentrualni ciklus kod žena traje 28 dana, mada dužina normalnog mentrualnog ciklusa može da varira po 5 dana. Oligomenoreja … Detaljnije

 • Menopauza

  Menopauza

  Menopauza predstavlja normalan proces ženskog reproduktivnog života. Naime od prve menestruacije (menarha) tokom čitavog života dolazi do smenjivanja ciklusa krvarenja i pripreme … Detaljnije

 • Fibroadenom dojke

  Fibroadenom dojke predstavlja benigni tumor dojke koji se sastoji od vezivnog i žlezdanog tkiva. Dakle, u pitanju su benigni tumori dojke koji ne metastaziraju, ali potreban je oprez, jer mali broj … Detaljnije

 • Endometrioza

  Tags: endometrioza, menstruacija

  Endometrioza predstavlja prisustvo normalne sluzokože materice sa stromom  i žlezdama na mestima gde ne bi trebalo da je bude. Kako ovo tkivo poseduje normalne hormonske receptore, može da se … Detaljnije

 • Dismenoreja

  Tags: menstruacija, bolovi

  Bolna menstruacija-dismenoreja 

  Dismenoreja se karakteriše bolnim menstruacijama, koje su najčešće potpuno normalnog trajanja. U pitanju je najčešća stvar zbog koje mlade ž … Detaljnije

 • Ciste jajnika

  Tags: ciste jajnika

  Ciste jajnika-ovarijalne ciste

  Cista jajnika predstavlja šupljinu na jajniku koja može da bude ispunjena tečnim, ili polutečnim sadržajem. Broj novodijagnostikovanih slučajeva cista na … Detaljnije

 • Amenoreja

  Tags: menstruacija, amenoreja

  Amenoreja -izostanak menstruacije

  Amenoreja predstavlja izostanak menstruacije kod žena tokom reproduktivnog perioda. Amenoreja može da bude fiziološka pojava koja se javlja pre puberteta i … Detaljnije