Zdravstveni turizam

Zdravstveni turizam u svetu

Kombinacija medicine i turizma relativno je nov tip turizma koji beleži visoke stope rasta, pa danas vrednost tržišta zdravstvenog turizma iznosi preko 100 milijardi dolara. Trend rasta nastaviće se i u budućnosti, a na njegovo usporavanje može uticati isključivo nedostatak kapaciteta, a nikako pad potražnje. Danas se 5% svih međunarodnih putovanja odnosi se na medicinski turizam. U strukturi sadašnjeg ukupnog prometa medicinskog turizma 40 % otpada na stomatološke usluge,42% na ortopediju, kardiologiju, kardiohirurgiju i neurohirurgiju, a 15 % na estetsku hirurgiju.

Odlazak u inostranstvo na lečenje doživeo je pravi bum u poslednjih nekoliko godina u zemljama zapadne Evrope i Amerike. Razlog tome su astronomske razlike u cenama za pojedine zdravstvene usluge,ali i duge liste čekanja i trend starenja stanovništva. Amerikancima ili Britancima se isplati da na nekoliko dana odu u Tajvan Indiju, Brazil, Mađarsku, Rumuniju, Češku i našu Srbiju da obave intervenciju, ali i da se odmore, upoznaju drugu zemlju ... Sa prevozom, troškovima ,pratnjom, ukupni troškovi su i nekoloko puta manji nego da su se lečili u svojoj zamlji.

Poslednjih godina dolazi do daljeg jačanja i razvoja multinacionalnih bolnica (korporacija) koje pružaju usluge, i koje vođene troškovnom efikasnošću ulažu u razvoj usluga(medicine uopšte) u zemljama trećeg sveta.

Takođe,sve je veći broj korisnika sa novih bogatih tržišta kao što su Rusija i arapske zemlje, koji imaju dovoljno sredstava da im cena nije limitirajući faktor, što tera korporacije na trku u ekskluzivnosti.

Očekivanja su da će nastupiti i masovno uključivanje osiguravajućih društava u ponudu medicinskog turizma uz napomenu da su ograničavajući faktori rizik kontinuirane nege(jer pacijenti napuštaju zamlju po neposrednom oporavku ili rehabilitaciji ) i otežano utvrđivanje odgovornosti za nestručno lečenje.

Ključan faktor u odabiru neke destinacije, osim same cene, je svakako standard medicinske usluge, visoka stručnost i opremljenost bolnica, ali i atraktivnost lokacije u turističkom smislu.

Zdravstveni turizam u Srbiji

Srbija bi mogla da ima ogroman profit od zdravstvenog turizma, koji je u svetu poslednjih godina hit.

Zemlje sveta su odavno prepoznale šansu da zarade na medicinskom turizmu, ali Srbija nije dobro pozicionirana u ovoj sferi, iako ima ogroman potencijal da postane jedna od vodećih zemalja na svetskoj mapi zgravstvenog turizma. Procenjuje se da svi troškovi, koji uključuju tretman, medicinsku negu posle operacije, put i smeštaj, koštaju kao trećina troškova operacije u zapadnoj Evropi. Zato se inostranom pacijentu i isplati da finansira put i lečenje u Srbiju, a usput upozna kulturu i odmori se. Prijatni i gostoprimljivi ljudi, ukusna hrana, prirodna blaga, banje, čist vazduh ,bogata i dinamična istorija, predstavljaju sadržaj koji treba da privuče inostrane pacijente u Srbiju. Najčešće Srbiju posećuju pacijenti iz Švajcarske, Nemačke, Austrije, Belgije, Švedske, Kanade i Australije, ali treba naglasiti da usluge naših lekara još uvek najviše koriste gastarbajteri ili državljani bivših jugoslovenskih republika koji preko leta dolaze na odmor.

Srbija nudi oko 2000 medicinskih usluga, bilo da su to pregledi, dijagnostika ili medicinske intervencije različite kompleksnosti. Najveće interesovanje je za domaće stomatologe, oftalmologe,plastične hirurge, ortopede i fizijatre, kardiologe, ali i za rehabilitaciju u banjama(Srbija ima preko 50 većih prirodnih lečilišta, ali trenutno i ovaj vid turizma stagnira, iako je poslednjih godina učinjeno dosta na modernizaciji banja).Dosta stranaca je promenilo pol u Srbiji.Stranci sa odlučuju čak i na komplikovanije zahvate iz oblasti kardiohirurgije i neurohirurgije, jer je ovde to daleko povoljnije. (Razlike u cenama među zemljama su ogromne,na primer,operacije na srpskim klinikama za plastičnu hirurgiju su i do četiri-pet puta jeftinije nego na Zapadu).

Srbija ima lekare i medicinske radnike koji pružaju zdravstene usluge na podjednako visokom, profesionalnom nivou kao i u drugim zemljama. Naši lekari su edukovani i veliki broj se dodatno usavršavao u inostranstvu . Postoje bolnice koje mogu odgovoriti zahtevima svakog pacijenta. Medicinska dokumentacija koja se daje je obimna, detaljna,usaglašena sa medicinsko-pravnim aspektima ,a bezbednost pacijenta je na prvom mestu.

Ipak,mereći se sa drugim zemljama sveta,ali i Istočne evrope zdravstveni turizam u Srbiji na žalost nije razvijen u dovoljnoj meri.Razlozi za takvo,naravno promenljivo, stanje možda leže u sledećem:

Srbija još uvek nema punu logističku podršku. Do Beograda se, ipak, za sada još uvek teže stiže avio-kompanijama(poslednjih godina ulaskom low cost kompanija situacija je znatno bolja). I izbor hotela, je takođe mali. Pacijenti generalno na raspolaganju imaju skupe hotele ili hostele koji često nemaju adekvatne apartmane. Nema ni dovoljno turističkih agencija koje efikasno promovišu ovu vrstu turizma.

Veliki problem je slaba reklama. Ne postoje jasne marketinške i menadžerske strategije, a sve se svodi na sporadične i samostalne nastupe u inostranstvu. Kod nas nema razvijenog privatno-javnog partnerstva u oblasti zdravstva,a kako su nosioci medicinskog turizma ipak privatne klinike ,ni one nemaju adekvatnu konkurentnost sa ogromnim medicinskim korporacijama u svetu.

Odlazak ogromnog broja lekara u inostranstvo poslednjih godina predstavlja dvosekli mač.Sa jedne strane Srbija je izgubila pre svega dobre doktore,poligote i po profilu(što je posebno značajno) izuzetno preduzimljive ljude.Danas kod nas postoji deficit određenih specijalizacija i velike liste čekanja za pojedine procedure.Sa druge strane mnogi naši lekari su danas nosioci posla,ali i rukovodioci i menadžeri klinika u Londonu, Dubaiju, Kuvajtu, Ženevi, Braziliji, Kartumu, Klivlendu, Kejptaunu, Tripoliju, Sidneju…, i sjajna su reklama za srpsku medicinu.

Medicinski turizam - Srbija

Budućnost sigurno donosi razvoj zdravstvenog turizma u Srbiji.Sve je više ljudi upućeno u marketinške,menadžerske,organizacione zahteve u sferi medicinskog turizma. Postepeno se uspostavljaju ozbiljnije konekcije sa našom medicinskom dijasporom,sa agencijama iz sveta,postoji više privatnih klinika i ordinacija.Privatna osiguravajuća društva pokazuju sve veću zainteresovanost da sa našim zdravstvenim ustanovama sklope ugovore o pružanju usluga za njihove klijente. Svetski bolnički lanci su zainteresovani za investicije u oblasti zdravstvenog turizma i zdravstva uopšte u Srbiji(medicinske korporacije iz Koreje,Malte,Turske,Nemačke,Rusije…).

Činjenica da bi dolaskom stranaca u Srbiju zaradile sve zdravstvene ustanove, privatne klinike, bolnice, ordinacije i banje, ali i turističke organizacije(dolazi se do cifre od nekoliko stotina miliona evra godišnjeg prihoda od ove delatnosti),obezbeđuje medicinskom turizmu mesto među pokretačima srpske medicine i ekonomije.

Medicinske usluge u Srbiji