Termoterapija

Termoterapija je tretman u okviru  fizikalne terapije gde se veštačkim dovođenjem toplote organizmu-zagrevanjem ili odvođenjem iste iz organizma- hlađenjem (krioterapija)obavlja  profilaksa,lečenje i rehabilitacija  pacijenata.

Terapijski efekat  zagrevanja i hlađenja postiže se izazivanjem  kvalitetne vazodilatacije-širenja krvnih sudova. Rezulti su umanjenje bolova,relaksacija mišića, omekšavanje svih tkiva u tretiranom poručju, poboljšanje metabolizma …

Toplota egzogenog porekla dovodi se od drugog zagrejanog medijuma(paraffin, voda, peloid-lekovito blato...) ili zračenjem ( lampe,laseri…). Endogena toplota nastaje  pretvaranjem energije visoko frekventnog elektro-magnetnog polja u toplotu u samom organizmu(dugotalasna, kratkotalasna ili mikrotalasna dijatermija).

Najčešće korišćena termoterapijska sredstva  su voda, parafin, lekovito blato, ili isto pomešano sa parafinom tzv.parafango.Parafin i parafango su posebno povoljni za aplikaciju jer je podnošljivost organizma za toplotu sa njih izuzetno visoka, iznosi od 50C-60C. Za hlađenje ili krioterapiju koristi se led, u direktnom kontaktu sa kožom ili u različitim pakovanjima, uz “kriomasažu” tretiranog područja.

Posledice povrede i priroda oboljenja u smislu hroniciteta uglavnom određuju dali će se primeniti toplota ili hladnoća u terapijskom postupku.Obično kod akutnih povreda, akutnih zapaljenskih procesa, akutnih oboljenja živaca se primenjuje led,a u hroničnim bolnim stanjima, reumatizmu,kod  išijasa, i sl.,se primenjuje toplota.Treba napomenuti da se  toplota i hladnoća koriste i kao uvodni tretmani  za mnoge  oblike fizikalne terapije, pre svega kineziterapije i magnetne terapije.