Terapija trakama - taping

Taping (kinezi taping) je tehnika koja se za zasniva na prirodnom procesu izlečenja tela. Pružajući podršku mišićima i prateći pokrete tela taping pomaže telu da se samo izleči. Traka priljubljena uz kožu deluje sa svakim pokretom praveći male nabore na koži pa je segment koji tretiramo praktično non stop pod terapijom. Traka ne limitiraju pokrete već naprotiv one ga podržavaju pa je poželjno vežbati i sprovoditi metode kineziterapije dok su trake aplikovane.

Primarno dejstvo trake je da  na mestu na koje je aplikovana dovodi do ubrzanja  protoka telesnih tečnosti (krvi  i limfe ) pa se tretirani deo bolje ishranjuje,smanjuje se iritacija na receptore u koži, povećava se lokalno temperatura kože.

Trake koje se koriste po svojim osobinama su slične koži, ne sadrže nikakva farmakološka sredstva na sebi, a sama traka maksimalno dopušta disanje kože.Pacijenti normalno obavljaju sve uobičajene aktivnosti dok nose trake(i kupanje jer je traka vodootporna).

Taping se koristi za lečenje mišića, nerava i organa, ali je njihova upotreba veoma raširena i popularna u sportu. Sportisti koriste ove trake jer  im pomažu u bržem oporavku između napora kao i u saniranju povreda.

Trake se na različite nečine apliciraju na telo,a efekti njihove primene su :podrška mišićima,  poboljšanje kontrakcije mišića,smanjenje prekomernog istezanja i prekomerne kontrakcije mišića,umanjenje grčeva; povećanje obima pokreta,otklanjanje bola,smanjenje iritacije receptora za bol;poboljšanje cirkulacije, smanjenje upale,korigovanje problema zglobova i funkcionalnih problema…

Zavisno od individualnih osobina pacijenta i terapijskih ciljeva prilagođava se tehnika aplikovanja traka.Često pacijenti nose trake između dva tretmana druge vrste u okviru terapijskog protokola. Terapiju mogu sprovoditi isključivo specijalno obučeni fizioterapeuti i lekari.