Stomatološke intervencije

                 

BOLESTI ZUBA  

Lokalna anestezija          

Kompozitni ispun V klasa              

Kompozitni ispun jednopovršinski           

Kompozitni ispun dvopovršinski               

Kompozitni ispun tropovršinski 

Kompozitni ispun jednopovršinski (sendvič tehnika)       

Kompozitni ispun dvopovršinski (sendvič tehnika)            

Kompozitni ispun tropovršinski (sendvič tehnika)              

Terapija dubokog karijesa            

Vitalna ekstirpacija         

Sredstvo za desenzibilizaciju pulpe         

Endodontsko lečenje jednokanalnih        

Endodontsko lečenje dvokanalnih           

Endodontsko lečenje višekanalnih           

Lečenje gangrene (1 seansa)      

Revizija punjenja           

Helio nadogradnja           

                 

Izbeljivanje avitalnog zuba           

Izbeljivanje zuba trejom (kućna varijanta)            

Izbeljivanje u ordinaciji 

                 

DEČJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA             

Uklanjanje mekih naslaga i instrukcije o pravilnoj higijeni                              

Zalivanje fisura       

Vađenje mlečnog zuba 

Glas-jonomer ispun na mlečnom zubu                                                                   

Tretman nezavršenog rasta korena po seansi     

                 

PARODONTOLOGIJA     

Uklanjanje kamenca i poliranje zuba uz obuku o pravilnoj  oralnoj higijeni                            

 Obrada parodontalnog džepa                    

Kauzalna terapija po vilici              

TVT        

Terapija recesija - SMAT               

Menadžment mekog tkiva po zubu         

Terapija akutnog par. apscesa    

Alloderm(terapija recesija) po zubu       

                 

ORALNA HIRURGIJA      

Rutinsko vađenje zuba                 

Komplikovano vađenje                 

Hiruško vađenje zuba    

Postavljanje kona u postextrakcionu ranu            

Terapija alveolita (1 seansa)        

Apikotomija       

Cistektomija       

Frenektomija     

Implantat sa suprastrukturom    

Sulkus former   

Privremena kruna na implantu   

                 

PROTETIKA        

Totalna proteza                                                                                                

Parcijalna akrilatna proteza                                                                          

Parcijalna skeletirana proteza                                                                     

Imedijatna proteza         

Totalna proteza sa metalnom bazom      

Valplast proteza               

Ugradnja atecmena        

Skidanje krunice              

Direktno podlaganje proteze      

Indirektno podlaganje proteze 

Reparatura         

Zaštitna krunica                

Fiberglas kočić   

Metalna keramička kruna             

Metalna keramička kruna na leguri od zlata          

Bezmetalna kruna (cirkonijum) 

Kruna na implantu metalna keramička   

Kruna na implantu bezmetalna 

Fasete (viniri) keramička               

Faseta od kompozita      

Privremeni viniri               

Livena nadogradnja        

Terapijska zagrizajna ploča           

                 

ORTOPEDIJA VILICA       

Fiksni ortodontski aparat-metalne bravice            

 Estetski ortodontski aparat  keramičke bravice 

 Aktivni aparat                                                                                                   

Retencione folije             

 Splint    

Sokle

LEČENJE ZUBA

Zalivanje fisura

Bela plomba (kompozitna 3M ESPE) jednopovršinska            

 Bela plomba (kompozitna 3M ESPE) dvopovršinska            

 Keramička plomba, CAD CAM sistem         

 Lečenje kanala (vađenje živca)-

 ProTaper Dentsply sistemom-jednokorenog zuba             

 Lečenje kanala (vađenje živca)-

 ProTaper Dentsply si

stemom-dvokorenog zuba             

 Lečenje kanala (vađenje živca)-

 ProTaper Dentsply sistemom-trokorenog zuba            

 

PROTETIKA

 

Metalokeramička krunica garancija 10 godina             

 Metalokeramička krunica u mostu            

 Čelična nadogradnja            

 Bezmetalna keramička cirkonijum krunica garancija 10 godina             

 Bezmetalna keramička cirkonijum krunica u mostu             

 Keramička faseta (vinir)             

 Fiberglas nadogradnja             

 Zubna parcijalna akrilatna proteza             

 Zubna totalna akrilatna proteza             

 Zubna skeletirana proteza             

 Ugradnja atecmena (par)            

 

ORALNA HIRURGIJA

 

Vađenje zuba obično            

 Komplikovano vađenje zuba            

 Hirurško vađenje umnjaka             

 Apikotomija (resekcija vrha korena zuba)             

 Režanj operacija desni po vilici            

 Ugradnja veštačke kosti i membrane             

 Ugradnja zubnih implantata IMPLANT DIRECT             

 Ugradnja zubnih implantata Nobel Activ             

 Ugradnja zubnih implantata Nobel Biocare             

Doživotna garancija za sve implante.

 Metalokeramička kruna na implantu             

 Bezmetalna keramička kruna na implantu            

 Sinus lift (latelarni pristup)             

 Intravenska sedacija po satu             

 

 

FIKSNE PROTEZE

 

Mobilni aparat             

 Fiksna proteza (mini metalne bravice) po vilici             

 Fiksna proteza (safirne bravice ) po vilici             

 Fiksna proteza (samoligirajuce bravice) po vilici             

 

BELJENJE ZUBA

 

Beljenje mrtvog zuba             

 Beljenje zuba kućno (folijama) neograničen broj špriceva obe vilice             

 Beljenej zuba laserom (Zoom lampa) obe vilice            

 

 

 Obezbeđujemo prevoz sa aerodroma i nazad gratis

 Obezbeđujemo smeštaj u hotelima u Beogradu

 Obezbeđujemo fakture za stane državljane

 Mogućnost plaćanja na rate

 Za veće radove omogućavamo dodatni popust