Šta pijemo

  • Vino kao izvor polifenola

    Vino kao izvor polifenola

    Prema studijama vino predstavlja najvažniji izvor polifenola. Polifenole kao supstance karakteriše visoka antioksidativna aktivnost. Oni su snažni antioksidansi pa … Detaljnije