Carska bara

Tags: odmor, ribolov

Carska bara

Rezervat prirode "Stari Begej – Carska bara" nalazi se na 17 km  od Zrenjanina na  prosoru od oko 1700 hektara. Austrougarski prestolonaslednik Ferdinand,cesto je lovio po prostorima ove barestoga je dobila i naziv "Carska". 

Posebnu prirodnu vrednost kompleksu Carske bare i napuštenog toka reke Begej daju mozaičnost, vodene, travnate i šumske vegetacije, kao i raznovrsnost životinjskih vrsta, u čijem okviru centralno mesto zauzima bogatstvo ptičjeg sveta - ornitofaune. Na području Carske bare evidentirano je više od 200 ptičjih vrsta, među kojima su i prave retkosti – primerci ugroženih vrsta čaplji, kormorana, gnjuraca, pataka.... Močvarnu vegetaciju područja čine interesantne biljne vrste, danas retke i ugrožene, poput belog i žutog lokvanja ili močvarne orhideje, dok je prostor oko bare obrastao dugogodišnjim zasadima vrbe i topole.

 

 Carska Bara

Carska bara stavljena je pod zaštitu kao prirodno naučno-istraživačko područje. U okolini bare razvijen je lovni i ribolovni turizam. U turističku ponudu Carske bare spada i iznajmljivanje broda za razgledanje bare i njenih živopisnih obala (kapaciteta 50 mesta), a sama bara okružena je nekoliko kilometara šumskih staza, namenjenih ljubiteljima prirode. Na ulazu u rezervat postoje hoteli i restorani specijalizovani za pripremanje ribe i divljači, kao i proplanak namenjen odmoru izletnika.