Operacija ušiju - korekcija ušiju

Prominentne ušne školjke, takozvane“ klempave uši“  su kongenitalna malformacija koja se uočava odmah nakon rođenja.

Operacija korekcije klempavih ušiju obično se radi od šeste godine. Cilj operacije je korekcija klempavosti, postizanje prirodnog oblika uva i otklanjanje psihološkog opteraćenja  pacijenta .Najčešće pacijenti za ovu vrstu operacije se odlućuju između jedanaeste i devetnaeste godine života, ali  ima i mnogo starijih pacijenata. Hirurzi uglavnom preporučuju da se ova operacija uradi pre  polaska u školu, zbog zadirkivanja druge dece.

Pre operacije

Deca ,pogotovo mlađeg uzrasta obično nemaju jasnu predstavu kako treba da izgledaju njihove uši, već im je  bitno da se reše zadirkivanja , dok su stariji pacijenti sa dosta preciznom slikom o budućem izgledu njihovih ušiju. Stoga je otvoren razgovor sa hirurgom izuzetno značajan  da bi se jasno razumela očekivanja pacijenta.

Uvo može biti klempavo jednostrano, obostrano, ili su oba uva klempava simetrično ili asimetrično. Česti su i različiti deformiteti same ušne školjke.

Smatra se da je klempavo uvo ono kod kojeg je ugao između zadnje strane uva i glave veći od 30 stepeni. Takođe, dimenzije uva doprinose vizuelnoj prestavi o klempavosti.Malo uvo može da izgleda sasvim normalno čak iako je pomenuti ugao širok, dok veliko uvo sa masivnim antiheliksnim prevojem može izgledati klempavo.

Gde se može obaviti operacija

Operacija ušiju

Operacija ušiju traje jedan do dva sata. Kod male dece obavlja  se u opštoj ili lokalnoj anesteziji uz prateću analgosedaciju, dok se kod starije dece i odraslih operacija radi u lokalnoj anesteteziji.

Postoji  više tehnika za korekciju uva i uglavnom su oslonjene na metode modeliranja hrskavice uva , ošuvanja linije heliksa, smanjenja ugla postaurikularnog sulkusa, itd. Pacijent ne mora biti upoznat sa tehnikom koja se primenjuje ,ali ovde treba napomenuti da se modeliranje hrskavice kao ključni deo operacije bazira na kombinacijama šivenja,savijanja,abrazije,tanjenja,ekcizije ušne hrskavice.

Nakon operacije rez je iza uva i postoperativno se ne vidi obzirom da je sakriven na zadnjoj strani ušne školjke.

Moguće komplikcije

Sve operacije nose sa sobom određenu dozu neizvesnosti i rizika. Pacijent može pomoći da se smanje rizici ukoliko se pridržava saveta i instrukcija hirurga pre i postoperativno.

Komplikacije su retke i obično blažeg oblika. Ipak uvek postoji mogućnost za komplikacije, uključući infekcije, krvarenje ili eventualne neželjene reakcije na anesteziju.

Mogu biti akutne (neposredno po operaciji) i hronične (nakon mesec dana od operacije). Od akutnih komplikacija najčešće se javlja hematom (nakupljanje krvi između kože i hrskavice). Od hroničnih se javlja hipertorofični ožiljak, retko keloid, utrnulost koja je prolazna…

Posle operacije

Pacijenti se uglavnom istog dana otpuštaju kući sa preporukama o higijensko dijetetskom režimu. Zavoj se drži od tri do sedam dana. Obično se posle dve nedelje skidaju konci.

Uobičajena preporuka je da se izbegavaju naporne aktivnosti dve do tri nedelje. Potrebno je izbeći svaku suvišnu iritaciju uva(udaranje,trljanje…),treba izbegavati sunčanje naredna dva meseca. Pacijenti koji nose naočare poželjno je da ih u periodu od mesec dana zamene kontaktnim sočivima ili naočarima sa fiksacijom na nosu.

Postoperativno pacijent je dužan da se javlja na redovne kontrole u dogovoru sa svojim hirurgom kada se vrši eventualno kontrolno fotografisanje, upoređivanje i analiza rezultata. Za svaki neobični simptom  između kontrola ili bilo koje pitanje o tome šta sme, a šta ne sme da se radi, ne treba oklevati da se pozove hirurg ili njegovi saradnici.