O portalu Transforma.rs

Portal transforma.rs je nastao iz potrebe savremenog društva da da dobije što više informacija iz oblasti estetske medicine.

Transforma.rs je portal koji pored bazičnih informacija vezanih za anti-aging i estetsku medicinu objavljuje vesti , autorske tekstove i teme od značaja za kritički pristup procedurama i tretmanima,ali i životnim navikama koje se direktno ili indirektno odražavaju na zdravlje pojedinca.

Sem medicinsko-kozmetoloških tema, portal obrađuje teme iz društva, kulture, ekonomije, turizma…

Na portalu transforma.rs  trudili smo se da informacije koje su prezentovane budu što jasnije i dostupnije svakom čitaocu.

Svi tekstovi portala transforma.rs predstavljaju autorska dela i nisu nastali kopiranjem informacija sa drugih internet sajtova i kao takvi su zaštićeni zakonom o zaštiti intelektualne svojine Republike Srbije (videti napomenu pri pristupu portalu).

Ovaj web projekat je jedinstven jer je to istovremeno informativni medicinsko-kozmetološki portal, ali i najposećeniji i najkompletmniji vodič za pacijente u okviru potražnje za uslugama o kojima se piše. Ako se malo detaljnije pogleda ovaj sajt, jasno je da je on predstavlja i svojevrsnu turističku promociju naše zemlje.

Naša ideja je da sve informacije od značaja iz oblasti estetske medicine možete da nađete na portalu transforma.rs, a slobodno možemo da kažemo da je u pitanju trenutno jedna od najvećih elektronskih baza znanja iz estetske medicine u regionu, a naša vizija je da budemo ubedljivo najveća baza, pa su Vaše sugestije dobrodošle.

Sa željom da naš portal što više i bolje vrši funkciju medicinskog informisanja i prosvećivanja, želimo Vam dobrodošlicu.

Transforma.rs