Neredovne mentruacije

Tags: menstruacija

Neredovne mentruacije-oligomenoreja

U najvećem broju slučajeva, normalan mentrualni ciklus kod žena traje 28 dana, mada dužina normalnog mentrualnog ciklusa može da varira po 5 dana. Oligomenoreja predstavlja stanje poremećenog ciklusa mensutralnih krvarenja, kada se menstrualna krvarenja javljaju na duže od 35 dana. Dakle, oligomenoreja predstavlja neredovne mentruacije.

Kod najvećeg broja žena, razlog za pojavu oligomenoreje je poremećena funkcija jajnika do koje može doći usled psihičkog stresa (veoma često u današnje vreme s obzir na tempo života), hiperprolaktinemija (povećan nivo hormona prolaktina koji se normalno povećava u toku trudnoće, ali se može povećati i kod prisustva prolaktinoma-tumora hipofize i drugih stanja), povećanje nivoa muških polnih hormona iz bilo kog razloga, kod tumora jajnika, tireoidne žlezde, nadbubrežne žlezde,,,

Često se oligomenoreja može naći kod sindroma policističnih jajnika (Stein Leventhalov sindrom) i tada se naziva primarna oligomenoreja, a ukoliko se nalazi nakon perioda urednih menstrualnih ciklusa, tada se naziva sekundarna oligomenoreja.

Statistički podaci o broju žena sa oligomenorejom nisu dostupni, ali podaci govore da postoji blagi porast što se vezuje sa sve stresnijim načinom života i poremećaja hormonalnog statusa.

Kako se manifestuje oligomenoreja?

kod najvećeg broja žena ne postoje nikakvi simptomi, već je evidentan samo poremećaj ciklusa

kod odredjenog broja žena, mogu da postoje nešto jače tegobe u vidu bolova kada se jave menstrualna krvarenja

nekada oligomenoreje može da prethodi amenoreji (potpuni prekid menstruacije), naročito u periodu perimenopauze

Dijagnostika

Anamneza uzeta od pacijentkinje je dovoljna da se posumnja na ovo stanje.

Uvek se mora odrediti nivo hormona (stradiol, FSH, LH, testosteron, prolaktin, TSH, androstendion, DHEAS i SHBG).

Ne treba zaboraviti ni ultrazvučni pregled male karlice, a kod pojedinih pacijentkinja mogu da se indikuju skener (kompjuterizovana tomografija) i nuklearna magnetna rezonanca.

Lecenje

Oligomenoreja se najčešće leči tek kada postoji želja za trudnoćom. Tada se vrši indukcija ovulacije i proces normalne oplodnje.

Ukoliko ne postoji želja za trudnoćom, poželjno je regulisati nivoe hormona, zbog nepovoljnog dejstva na dojku i na sluzokožu materice. Tada se primenjuju progesteronski preparati, ili oralni kontraceptivi.

Zbog velikog uticaja stresa na razvoj oligomenoreje, preporučuje se i psihoterapija.