Kvantna medicina

Tags: kvantna medicina, alternativna medicina

KVANTNA MEDICINA

Kvantna medicina je mlada naučna oblast medicine koja svoj pristup lečenju zasniva na novim znanjima kvantne fizike. Kvantna medicina razvila se tokom 20. i početkom 21.veka u bivšem SSSR-u i Rusiji zahvaljujući otkrićima telesnog elektromagnetnog polja i ubrzanom razvoju savremene tehnologije. Zato se može smatrati simbiozom celovitog pristupa lečenju u humanoj medicini.

Dok je frekvencija našeg elektromagnetnog omotača stabilna, mi imamo stabilne biohemijske procese tj. zdravi smo.Kada dođe do poremećaja biohemijskih procesa tada posledično oboleva organ ili više njih, (nastupa bolest),i taj poremećaj može se dijagnostikovati i na našem elektromagnetnom omotaču.

Ovakva dijagnoza daje precizan uvid u obolenje.Biorezonantnim skenerom mogu se detekovati svi zdravstveni poremećaji. Osim najsavršenije dijagnostike ono što je najkorisnije što donosi kvantna medicina jeste terapija. Mogućnost lečenja primenom e-m talasa precizno određenih frekvencija za svako obolenje i svakog čoveka ponaosob,najmanje jacine, na nivou jednog kvanta, u stanju je da aktivira samoregulacione procese organizma, čime se organizam vraća u zdravo stanje.

Prednosti ovakve terapije su za obilaženje toksičnosti medikamenata i sjajni terapijski rezultati, oko 85 % uspesnosti, u zavisnosti od procedure.*(Poredjenja radi, po objavi Evropske akademije nauka,efekat terapija za konvencionalnu medicinu je 23%.).

Ukoliko je potrebno kvantnu terapiju kombinovati sa klasičnom medikamentoznom terapijom,na najsavremenijem biorezonantnom uredjaju možemo za nekoliko minuta odrediti koji lek će dati najpromptniji rezultat za određenog pacijenta.Sa obzirom da različiti pacijenti različito reaguju na isti lek,kao i to da se osetljivost organizma na jedan lek menja kroz vreme, ovakva mogućnost je naročito korisna kod izbora lekova za hipertenziju, bol, i mnoga druga obolenja…

Osim ovog klasično terapijskog segmenta, kvantna medicina  ima programe za podizanje vitalnosti.Postoje program za harmonizaciju čitavog organizma, za podmlđivanje svih organa, tkiva i ćelija(značajno kod reumatskih promena, sportskih povreda i anti-aging procedura),  program za postizanje idealne tezine, za lečenje bolesti zavisnosti, balansiranje bioaktivnih meridijana, kao i programi namenjeni zdravim ljudima.

 

Dr Dragana Bosković