Kineziterpija

Kineziterapija je terapija pokretom.

Kineziterapija (grčke reči kinein – kretati se, kinezis – pokret) je oblast fizikalne terapije koja koristi pokret kao metodu lečenja.Sastavni je deo fizikalne terapije i rehabilitacije ,odnosno vrlo bitan segment u lečenju gde se aktivno uključuje pacijent . Obuhvata aktivne i pasivne vežbe.

Bavi se primenom sistematizovanih pokreta pojedinih delova tela ili celog tela u vidu vežbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamene funkcija lokomotornog aparata, kao i organa i sistema koji su u funkcionalnoj vezi sa lokomocijom. Cilj kineziterapije je maksimalno iskorišćavanje svih potencijala tretiranog pacijenta sa akcentom na optimalni mogoći oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata.

Ona se primenjuje u gotovo svim medicinskim specijalnostima kod brojnih patoloških stanja, ali i preventivno. Apsolutnih kontraindikacija praktično nema, a relativne su malobrojne.

Obzirom da u izvođenju pokreta učestvuje više struktura(kosti,zglobovi,mišići,nervi...) ,ali se istovremeno angažuju i drugi organski sistemi(kardiovaskularni, respiratorni, endokrini) kineziterapija ima ogroman značaj za sveukupni oporavak pacijenta. Kineziterapija je  neizostavni deo rehabilitacije ne samo kod bolesti i povreda koštano-zglobnog sistema (lokomotornog aparata), već i kod bolesti srca i krvnih sudova, bolesti disajnih organa, nefroloških, neuroloških i drugih bolesnika.

Kineziterapija mora biti stručno vođena i dozirana.Doziranje kineziterapije zahteva poznavanje opšteg stanja organizma (kardiovaskularni sistem, respiratorni sistem , nervni sistem, psihička spremnost i motivacija, zanimanje pacijenta,da li se nekada bavio sportom…).

Metode kineeziterapije su:

·         Učenje zaštitnih položaja i pokreta

·         Vežbe disanja, relaksacije, vežbe za skoliozu i kifozu,vežbe za korekciju ravnih stopala

·         Kineziterapija za cervikalni sindrom, za lumbalni sindrom…

·         Kineziterapija kod perifernih artroza (artroze kolena ,kuka,  šake…)

·         Saniranje kontraktura(posle preloma,povreda…)

·         Vežbe za osteoporozu

·         Korektivna gimnastika (Vežbe koje se uglavnom primenjuju preventivno kod dece sa predispozicijama za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili u sklopu terapije)…

·      Efekti  kineziterapije su:

·         Povećava snagu i elastičnost mišića

·         Povećava obim pokreta

·         Poboljšava funkcije respiratornnog,kardiovaskularnog,nervnog,gastrointerstinalnog,endokrinog sistema

·         Poboljšava cirkulaciju kako na lokalnom ,tako i na nivou čitavog organizma

·         Proizvodi adekvatne šeme pokreta I prevenira nepravilnosti…

·         Poboljšava psihiški status