Drevna kineska medicina

Tags: akupunktura, akupresura, kina

Drevna Kineska medicina

 

Postoje  potvrde da je već pre 3000 godina da je tradicionalna kineska medicina postojala u Kini. Ona uključuje akupunkturu, lekovito bilje i duboke masaže. Više od 25% svetskog stanovništva koristi tradicionalnu kinesku medicinu.

Stari Kinezi su verovali da životna energija qi protice u nama kroz meridijane koji odgovaraju raznim organima u telu. Sila koja pokreće qi je neprekidno kretanje između dva pola yin i yang.

U normalnim okolnostima i kod zdrave osobe, životna sila qi kola ravnomerno, održavajući ravnotežu između snažnih elemenata yang i obuzdavajućih elemenata yin. Ako se poremeti ravnoteža, telesni sklad biva ugrožen i čovek se može razboleti.

 

Primenom iskustva starih hiljade godina, terapeut aktivira tačke na meridijanima i ponovno uspostavlja ravnotežu yin-yang. Te točke zovu se akupunkturne tačke, a aktiviraju se ubodom igle (akupunktura), ili pritiskom prsta (akupresura). Poput ostalih oblika holističke medicine, i u kineskoj se medicini naglašava povezanost tela, uma i duha, i njihov odnos prema okolini.

Kineska medicina posmatra čoveka kao biće koje je stvorila priroda i kao takav podložan je prirodnim zakonima. Čovek se liječi kao celina tj. razumevanjem svih simptoma i znakova unutar kojih osobe utiču jedna na drugu i međusobno su povezane.

To je i razlog zašto se primenom ove medicine isjeljuju i ublažavaju, inače neizlečiva oboljenja. Osnovne metode koje su se razvile u kineskoj medicini obuhvataju:

·         akupunkturu,

·         tui-na terapiju,

·         refleksologiju,

·         biljnu medicinu

U kineskoj medicini ishrana takođe predstavlja oblik terapije. Sve namirnice imaju određeno delovanje, iako je njihov učinak znatno slabiji od učinka lekovitih biljaka. Namirnice se dele prema ukusu, temperaturnom delovanju, pripadnosti određenom funkcionalnom području i količini energije koju sadrže.

Dijetetika ima izuzetno važnu ulogu u prevenciji bolesti, odnosno izvrsna je dopuna akupunkturi i fitoterapiji. Način ishrane prilagođava se ne samo poremećaju, već i godišnjem dobu.

Danas mnogi medicinski stručnjaci i organizacije priznaju vrednost kineske medicine i smatraju je vrlo efikasnom alternativom savremenim načinima lečenja.