Kapilitologija - lečenje opadanja kose

Kapilitologija je oblast dermatologije koja se bavi problemima kože glave i kose.Kapilitologija pored objedinjavanja znanja vezanih za fiziološke,ali i patofiziološke pojave na koži glave i kose,podrazumeva izučavanje i primenu niza procedura kojima se dijagnostikuju i leče kožne promene na kapilicijumu.Dijagnostičke i terapijske metode kapilitologije pre svega obuhvataju preglede kože glave i kose(skeneroskopske,mikroskopske…),procedure za stimulaciju rasta kose,procedure protiv opadanja kose,tretmane regeneracije i revitalizacije kose,negu normalne ,suve ili masne kose,laserske i druge tretmane biostimulacije,kamuflažne metode(preparati u spreju,protetske nadoknade na vlasima…),metode transplantacije kose …

Opadanje kose,retka kosa, delimična ili totalna ćelavost, problemi su koji se javljaju kod sve većeg broja mladih ljudi. Mnogo činilaca uzrokuje ove probleme, a tretmani su često dugotrajni i sa nepredvidivim rezultatima.Svakako, izuzetno je bitna dobra dijagnostika,nakon koje se određuje optimalan terapijski pristup.

Skeneroskopskim pregledom(uvećanje struktura nekoliko stotina puta)  utvrđuje se folikularni sastav, opšte stanje kože glave (kapilicijuma) i osnovna struktura dlake. Pravilan dijagnostički pristup je izuzetno bitna faza  jer se uvek teži najboljem rešenju za svaki pojedinačni problem na kapilicijumu. Detaljnom anamnezom,kvalitetnim skeneroskopskim-mikroskopskim pregledom i eventualnim dodatnim ispitivanjima formira se definitivan i kvalitetan terapijski pristup pacijentu.