Ishrana

Ishrana 

Ishrana kao jedna od najznačajnijih životnih potreba,predstavlja faktor sa ogromnim uticajem na zdravlje i kvalitet života uopšte. Danas se susrećemo sa pojavom povratka bolesti za koje se smatralo da su iskorenjene i koje se javljaju u novom,težem za lečenje obliku,ali i sa novim patološkim stanjima koja poslednjih decenija poprimaju gigantske razmere naročito u zemljama koje odlikuje visok stepen ekonomskog razvoja. Smatra se da životne navike ,pre svega ishrana, imaju direktan uticaj na učestalost i rasprostranjenost ovakvih stanja.Jasno je zašto je neophodno da se na promociji pravilne ishrane u budućnosti ozbiljno radi,obzirom da je to jedan od preduslova kvalitetnog funkcionisanja čoveka.

Šta je to pravilna ishrana?

Pravilna ishrana( zdrava,uravnotežena )je skup adekvatnih navika koje podrazumevaju unos vrste i količine hrane koja zadovoljava energetske potrebe čoveka, ali i dovoljne količine zaštitnih (vitamina i minerala) i gradivnih materija (belančevina, masti i ugljenih hidrata). Svakako, podrazumeva se da namirnice treba pametno odabrati,dobro iskombinovati , pripremiti na adekvatan način i uneti u organizam u nekoliko pravilno raspoređenih obroka. Svest da ishrana direktno utiče na zdravlje, poboljšanje mentalnih funkcija, produžuje životnog veka, na snagu i izdržljivost daje čoveku dovoljno motiva da obrati pažnju na ono što unosi u organizam preko hrane,koliko god je to moguće u vremenu i prostoru u kom živi. Pravilna ishrana podrazumeva nekoliko osnovnih principa koji se ukratko mogu predstaviti sa nekoliko osnovnih pojmova:

Uravnotežena (umerena) ishrana predstavlja unos hranljivih sastojaka koji je optimalan kako u energetskom smislu tako i u pogledu drugih hranljivih sastojaka, pre svega vitamina i minerala. I preobilna i nedovoljna ishrana mogu dovesti do različitih poremećaja u organizmu i slabljenja njegove vitalne sposobnosti.

Racionalna ishrana - predstavlja odnos između količine unete hrane i količine utrošene u organizmu za odgovarajuće procese, a to su: termoregulacija, rad unutrašnjih organa, fizička aktivnost, itd. Odstupanje od ove ravnoteže dovodi do preobilne ili nedovoljne ishrane, Racionalna ishrana istovremeno znači uzimanje namirnica koje su jeftinije, ali jednako vredne tako da se ne umanjuje nutritivna vrednost jela.

Raznovrsna, mešovita ishrana - obuhvata dva pojma: grupe namirnica i vrstu jela. U toku dnevnog jelovnike potrebno je uzeti namirnice iz svih 7 grupa, odnosno 5 grupa ako se posmatra piramida ishrane. Zbog bogatstva naše, a i stranih kuhinja, jela trebaju biti raznovrsna i bez čestih ponavljanja, naravno ukoliko je to moguće. Truditi se da ishrana bude što raznovrsnija.

Ravnomernost obeda (dnevni ritam obeda) - neophodno je u toku dana uzeti više obeda sa manjom količinom hrane, a posebno nepravilno celokupnu količinu hrane uzeti u obliku jednog obeda, pri čemu se opterećuju organi za varenje, pa i ceo organizam.