Hiperhidroza

Pojačano znojenje ili hiperhidroza je problem koji zahvata značajan deo populacije.Žlezde osoba sa ovim poremećajem luče i do 40 puta više znoja.Postoji primarna i sekundarna hiperhidroza.Primarna je lokalizovana na dlanovima,tabanima,pazuh, licu i javlja se pre 25 godine. U oko 50% slučajeva je naslednog karaktera.Sekundarna hiperhidroza se javlja kao posledica različitih stanja organizma ili nekih bolesti( npr. menopauza,hipertireoza,infekcije,povrede kičmene moždine,primena nekih lekova...) i u ovom slučaju je zahvaćeno celo telo.

Postoje različiti terapijski pristupi (topikalno lečenje sa aluminijum hloridom,oralni preparati,jonoforeza,hiruški,laserska ablacija žlezda i tretman botoksom).Botoks je dokazao svoju efikasnost u lečenju hiperhidroze jer blokira oslobađanje acetilholina sa neuromišićne spojnice i na taj način blokira inervaciju znojne žlezde.Veličina polja koje se tretira se određuje jodnom probom koja je bezbedna i jednostavna.Kod lečenja pazušne jame botoks se ubrizgava u malim razmacima uz minimalan bol.Efekat traje oko 6 meseci.Dlanovi i tabani se tretiraju na isti način uz upotrebu lokalnog anestetika,a efekat traje oko 4 meseca.