Fibroadenom dojke

Fibroadenom dojke predstavlja benigni tumor dojke koji se sastoji od vezivnog i žlezdanog tkiva. Dakle, u pitanju su benigni tumori dojke koji ne metastaziraju, ali potreban je oprez, jer mali broj ovih promena može da alteriše maligno.

U pitanju su najčešći benigni tumori dojke kod žena i predstavlja svaki deseti čvorić koji se napipat unutar dojke. Tačan uzrok nastanka ovih tumora nije u potpunosti poznat, ali se pretpostavlja da postoji uticaj genetske predispozicije, načina ishrane, nivoa fizičke aktivnosti i upotrebe oralnih kontraceptivnih sredstava. Postoji tesna veza sa lučenjem endogenih (unutrašnjih) hormona i unošenja egzogenih estrogena, što govori u prilog i smanjivanja tumora posle menopauze.

Statistički podaci pokazuju da fibroadenomi dojke predstavljaju najčešći benigni tumor dojke koji se javlja kod žena. Moguća je njegova pojava i kod osoba muškog pola, ali znatno redje. Njihova pojava opada sa godinama, i obično se javljaju pre trideset godina. 

Kako se manifestuju fibroadenomi dojke?

u velikom broju slučajeva, žena sama napipa promenu unutar dojke

promena se pipa kao čvorić u dojci, koji je veličine po nekoliko centimetara

najčešće postoji samo jedna ovakva promena, ali može da postoji i veći broj

promene se pod prstima mogu napipati kao jasno ograničene, glatke i pokretne

ukoliko dodje do nekroze unutar tumora, može da se pojavi bol, otok, crvenilo kože

Dijagnostika

Anamneza sa kliničkom slikom i detaljnim pregledom pomaže prilikom postavljanja dijagnoza.

Mamografija i ultrazučni pregled dojke obično pomažu prilikom postavljanja dijagnoze.

Definitivna dijagnoza se postavlja samo na osnovu histopatološkog nalaza uzorka dobijenog nakon biopsije promene.

Lecenje

Lečenje fibroadenoma dojke je isključivo hirurško, jer postoji verovatnoća maligne alteracije promena tokom vremena. 

Hirurška intervencija podrazumeva samo uklanjanje tumora sa kapsulom i prognoza nakon lečenja je odlična.