Estetska medicina

Estetska medicina

Estetska medicina je relativno nov medicinski pravac koji funkcioniše povezivanjem znanja baznih nauka (biofizika, biohemija, anatomija,fiziologija, patologija...), sa znanjima opšte medicine, hirurgije,stomatologije i drugih specijalnosti ,istovremeno neraskidivo prožeta sa principima antropologije, filozofije, pedagogije, psihologije, sociologije…

Estetska medicina predstavlja efikasan odgovor zahtevima savremenog društva. Današnji način života dovodi do brzog iscrpljenja organizma ,a okolina često ne dozvoljava  ignorisanje značaja fizičkog izgleda i psihološke ravnoteže. Trenutno ogroman broj ljudi zahteva poboljšanje svog izgleda i socijalnog statusa.

Cilj estetske medicine je svakako poboljšanje  estetskog utiska, ali glavni cilj je mnogo širi jer  promoviše i konstruše specifičan pristup pacijentu kroz aktiviranje naučnih,preventivnih ,korektivnih, kurativnih i rehabilitacionih medicinskih programa u korist kvaliteta života . Ona je usmerena na zdravu osobu, koja skladno živi svoje godine i koja radi sa obavezom (odgovornošću) da se poboljša i time da se više poštuje i voli.