Elektroterapija

Galvanske struje

Galvanske struje su jednosmerne struje stalne jačine.Tretman se obavlja postavljanjem dve elektrode,jedne aktivne koja se stavlja na mesto koje se tretira i druge neaktivne na bilo koje mesto na telu.Efekat pola elektrode zavisi da li je aktivna elektroda katoda ili anoda.

Značajna primena galvanske struje je kod elektroforeze lekova.To je postupak kod koga se lek unosi na mesto na koje treba da deluje,deponuje se u koži,a lokalno se deluje galvanskim strujema(na taj način se zaobilazi gastrointerstinalni trakt ,ako je to neophodno)

Galvanske struje i elektroforeza se uobičajeno primenjuju bolnih sindroma,neuralgija,glavobolja,atrofija mišića,regenerativnim tretmanima za nerve...

Kontraindikovane  su : kod febrilnih stanja, malignih tumora, krvarenja i sklonosti ka krvarenju, dekompenzacije srca, trudnoće, srčenog pejsmejkera,tetanije,metalnih implantata u kolu struje…

Interferentne struje

IFS su niskofrekventne naizmenične sinusoidne struje dobijene unutar tkiva interferencijom dve srednjefrekventne struje. Nazivaju se i Nemecove struje. Prednost ovih struja je što ostvaruju terapijski efekat u dubini tkiva.

Terapijski efekti ovih struja su  poboljšanje ishrane i snabdevanja tkiva kiseonikom, širenje krvnih sudova ,efikasnije otklanjanje štetnih produkata metaolizma;smanjenje bola, nadražaj na mišićnu kontrakciju;stimulacija zarastanja kostiju nakon preloma,  stimulacija oporavka nerava posle povrede…

Interferentne struje su kontraindikovane : kod febrilnih stanja, malignih tumora, krvarenja i sklonosti ka krvarenju, dekompenzacije srca, pluća, bubrega i jetre, trudnoće,srčenog pejsmejkera,tetanije,kalkuloze žučnih puteva… Metal nije kontraindikacija za primenu ovih struja što je veoma bitno kod terapije preloma kostiju ili drugih ortopedskih intervencija, kada postoje metalne šine, šrafovi u tkivu…

 

Diadinamične struje

Diadinamične struje predstavljaju niskofrekventne impulsne struje.Njihova frekvenca je u rasponu od 50 do 100 Hz i postoji nekoliko različitih modulacija te struje prema  jačini i frekvenci,koje se kombinuju pri terapijskim posupcima(zbog sklonosti tkiva i receptora u koži da se adaptiraju na diadinamične struje ). Ova elektroterapija ima analgetsko dejstvo zahvaljujući pokrivanju osecaja bola  nadražajem receptora za vibracije.Dejstvom na raceptore u  krvnim sudovima može dovesti  do smanjenja otoka (posebno je značajan  dobar  efektat kod Sudekove bolesti nakon dugotrajne imobilizacije povreda ekstremiteta kada dijadinamične struje  nadražuju krvne sudove živaca i pomažu vraćanju u normalnu funkciju koja je poremecena imobilizacijom).Dijadinamične struje imaju pozitivno dejstvo kod povišenog tonusa mišica dovodeći do njegovog smanjenja.

Dijadinamičke srtuje se primenjuju u terapiji  artroza,artritisa,cervikalnih i lumbalnih sindroma,neuralgija,neuritisa,povreda zglobova i mekih tkiva,posttraumatskih kontraktura,poremećaja cirkulacije…

Kontraindikovana je nijhova primena kod febrilnih stanja, malignih tumora, krvarenja i sklonosti ka krvarenju, dekompenzacije srca, pluća, bubrega i jetre, trudnoće,srčenog pejsmejkera,tetanije,kalkuloze žučnih puteva…

Tens

Tens- transkutana elektronervna stimulacija-elektroterapijska procedura je postupak  lečenja bola elektro nadražajima (nisko-frekventnu impulsnu struju frekvencije od 50-400) senzitivnih nervnih završetaka u koži.

To je metoda kojom se vrši blokada bola i alternativa nervnim blokadama pomoću lekova( anestetici,analgetici) ili akupunkturom.

Princip metode je nadmetanje dve vrste nervnih signala ,tačnije vlakana ,u perifernim nervima, tankih C vlakana koji prenose bol i debelih A vlakana koji blokiraju bol.Stimulisanjem A vlakana vrši se blokada prenosa bola na nivou kičmene moždine.Ovim postupkom moguć je prekid bolnih refleksnih  lukova koji se formiraju u toku razvoja nekog hroničnog bolnog stanja.

Aparati poslednje generacije koji proizvode  ove struje  imaju mogućnost automatskog mapiranja  tretirane regije tela i pronalaženja bolnih tačaka,a zatim njihovog obezboljavanja već u toku prvih 3-4 tretmana.

Kotz struje

Ruske ili Kotz-ove  struje su  srednje frekventne struje.Koriste se za stimulaciju zdravih mišica koji su oslabljeni usled različitih stanja.Impulsi dovode do  mišicne kontrakcije kojom se aktivira ogroman procenat mišicnih vlakana.Koriste se posle duge imobilizacije ili u drugim terapijskim uslovima kada nam je potrebna kvalitetna kontrakcijakoja se ne može postići aktivnim  pokretom.Koriste se i kroz vežbe da bi se pacijent uputio kako da aktivno koristi svoje mišiće.

Elektrostimulacija

Elektrostimulacija je  izazivanje mišićne kontrakcije pomoću  električnih  impulsa različitog oblika, inteziteta i trajanja, zavisno od  terapijskih ciljeva i prirode oboljenja. Efekti  elekrostimulacije su vežbanje oduzetih mišića i sprečavanje njihove atrofije, čuvanje potencijalne morfologije i funkcije mišića, stimulacija regeneracije nerava(ako nije došlo do prekida nervnog stabla)…

Elektrostimulacija se koristi u lečenju stanja perifernih oduzetosti mišića, koje nastaju oštećenjem nervnih puteva kada nije moguće izvesti aktivan pokret.Ako  je u pitanju stanje sa prekidom nervog stabla elektrostimulacija se ne vrši dok se kontinuitet ne obezbedi hiruškom intervencijom. Pri ovim tretmanima izuzetno je važna motivacija pacijenta i apsolutna saradnja, što obično ne predstavlja problem  kada se vidi da je pokret paralizovanog dela ekstremiteta moguć.

Pravilo je da se elektrostimulacija vrši dok se ne jave aktivni pokreti i mišić dobije dovoljno snage da se lečenje dalje nastavi dominantno kineziterapijom, (obično se ove procedure kombinuju).