Ayurveda

Ayurveda masaža jedna je od najstarijih tehnika masaže, a temelji se na tradicionalnoj indijskoj medicini Ayurvedi, koja zagovara prirodan i zdrav način života.

Ayurveda je staroindijski tradicionalni oblik lečenja sa osnovnim stavom da je čovek zdrav onda kada su sve njegove telesne, mentalne i duhovne funkcije u ravnoteži. Prema ayurvedskom učenju čovekovo telo se tretira kao celina pa  se stoga ne može izdvojiti i lečiti samo jedan deo. Ayurveda pre svega naglasak stavlja na prevenciju i aktivno stvaranje dobrog zdravlja.

Prema ayurvedskoj filozofiji postoje tri konstitucije pacijenta koje se uzimaju u obzir pre tretmana - vata, pitta i kapha. Osnovne karakteristike vatte su suva, hladna, lagana, neravnomerna, pokretljiva i razređena; pitte- masna, vruća, lagana, žestoka, tečna i žitka; a kaphe- masna, hladna, teška, ustaljena, gusta i zbijena.

U svakoj osobi  preovladava jedna od te tri konstitucije. Prema Ayurvedi nisu svi isti već se svakome pojedincu individualno određuju postupci i lečenje.

Pre same masaže mora se  odrediti-prepoznati tip osobe i njeno stanje (vata, pitta ili kapha) pa prema tome odrediti tehniku i način masaže.

Masaže se izvode  vrlo sporo i nežno, bez pritiska, s toplim uljem. Masažu obično(postoji tehnika sa jednim terapeutom)rade dva terapeuta istovremeno, kao u ogledalu – ono što radi desni terapeut, potpuno iste pokrete ponavlja i levi. Pojedine škole masaže praktikuju kod  ayurvedskih tretmana  da ženski terapeut radi sa ženskim klijentima, a muški sa muškarcima.

Kod ove masaže  dolazi do potpunog opuštanja tela i oslobađanja nakupljenog stresa. Pored toga, svrha masaže je usmeriti pokrenute toksine iz tela. Jedan deo oslobađa se dodatnim tretmanima koji izazivaju znojenje, a drugi dio se eliminiše se kroz probavni sistem.