Antiejdžing medicina

Antiejdžing medicina je nova grana medicine koja je u svetu uveliko popularna (u svetskim okvirima najbrže-razvijajuća medicinska disciplina), a kad nas postaje u poslednje vreme sve vise aktuelna.

Antiejdžing medicina bavi se problemom starenja. Možda sam engleski naziv “anti aging” nije prikladno izabran jer u bukvalnom prevodu znači “ medicina protiv starenja”. Proces starenja je fiziološki proces i kao takav nezustavljiv, ali današnjem savremenom čoveku na raspolaganju su naučne ,medicinske metode koje mu pomažu da ostane dugo vitalan , zdrav i da doživi duboku starost, a da pri tom lepo izgleda.

Širom sveta, u razvijenim zemljama, životni vek se više nego udvostručio u zadnjih 200 godina. U ranim 1800-im muškarci i žene su živeli prosečno oko 25 godina, dok danas muškarci žive, u proseku, 65 godina, a žene 70 godina. Imperativ čitave civilizacije je da obzirom na aktuelni rast populacije ,a time i porasta broja starijih ljudi, efektivnom preventivom,dijagnostikom i procesom lečenja održi blagostanje društva u celini.Stoga je anti-aging medicina kao novi pravac bazirana na primeni naprednih naučnih i medicinskih tehnologija za rano otkrivanje, prevenciju, liječenje i preokretanje disfunkcija, neuravnoteženosti i bolesti vezanih za starosne godine.AAM se bazira na principima zdravlja i odgovarajuće medicinske brige koja je u korelaciji sa ostalim preventivnim zdravstvenim specijalizacijama.

Često se domen antiejdžing medicine poistovećuje sa zahvatima estetske medicine (u ogromnom delu se ova dva pojma poklapaju) i ovde bi trebalo napraviti razliku,jer je estetska medicina ipak uži medicinski pravac i nije fokusirana isključivo na stariju populaciju .

Antiejdžing medicina ima holisticki pristup ljudskom organizmu. Danas principe i protokole AAM primenjuju desetine hiljada lekara širom sveta koji rade u privatnoj praksi,ali i u najpoznatijim Univerzitetskim klinikama. AAM u budućnosti će se sve vise baviti genetskom kontrolom, analizom DNK, hormonskim statusom, pravilnom ishranom, kao i adekvatnom fizičkom i psihičkom aktivnošću pojedinca.