Vranjska banja

Vranjska banja

Vranjska Banja smestena je na jugu Srbije, dvanaest kilometara jugoistočno od Vranja na nadmorskoj visini od 400 metara.

Pominje se jos u povelji kralja Stefana Dušana iz XIV veka. Posle oslobođenja od Turaka dolazi do razvoja banje koja u tom periodu i dobija naziv Vranjska Banja, po varošici u čijoj se blizini nalazi. 

Vranjska Banja je sigurno najpoznatija po svojoj vodi. To je najtoplija banja Evrope sa temperaturom od 96°C, dok na pojedinim mestima voda izbija u vidu  pare temperature i do 110°C. Ona predstavlja svojevrsnu ekološku oazu sa velikim potencijalom za balneološki turizam i atraktivnu destinaciju za lečenje posttraumatskih stanja i niza oboljenja, za pripremu sportista ili jednostavno prijatan kutak za odmor i rekreaciju.

Indikacije

    * bolesti lokomotornog aparata

    * neurološka oboljenja

    * ginekološka oboljenja

    * kožne bolesti

Prirodno lekoviti elementi

Najveću lekovitu vrednost vode predstavlja rastvoren lekovit gas sumpor-vodonika koji se lako resorbuje preko kože, creva i pluća. Njegova resorpcija je veća kod viših temperatura vode i kisele reakcije. Kroz kožu i preko respiratornog sistema resorbuje se preko 90% sumporvodonika, a maksimalna koncentracija u krvi dostiže se posle kupanja.Osim sumporvodonika veliki kvalitet mineralne vode predstavlja i njena temperatura preko 90 stepeni, što joj daje veliku balneoterapijsku vrednost, jer može da se koristi kupanjem u sklopu niza hidroterapijskih procedura, vežbi i podvodnih masaža.