Terapija rana negativnim pritiskom/vakumom-V.A.C. therapy

Tags: lecenje rana, oziljci, infekcije rana

Terapija rana negativnim pritiskom/vakumom -V.A.C. therapy

Sistem se sastoji od obloga/pene za ranu, drenažne cevi, samoljepljive prozirne folije i spoja s vakumskim aparatom koji radi negativni pritisak. Pena-obloga se aplikuje  na ranu i deluje tako da konstantno izvlači tečnost iz rane kako bi podstakla zarastanje i izlečenje. Ovakva terapija se danas koristi  širom sveta, kako u bolnicama, tako i u kućnim uslovima.

Kako V.A.C. funkcioniše ?

Oblog se aplikuje u ranu i pripaja se preko cevčice na terapijski uređaj sa rezervoarom za eksudat. Prozirna obloga-folija se aplikuje preko svega tako da potpuno zatvori ranu (barijera za spoljnu kontaminaciju). Terapijski uređaj povlači tekućinu iz rane u rezervoar.Terapijski uređaj je električni, uključuje se u struju, a u slučaju potrebe također ima ugrađenu bateriju koja održava rad .

Iako je primena ovog sistema zastupljena kod najrazličitijih rana, inficiranih, postoperativnih,hroničnih postoperativnih, kod presađivanja kože, dubokih fistula itd. svrha je kod svih jednaka, kraći boravak na bolničkom lečenju zbog bržeg zarastanja rane.

Takođe,treba naglasiti da se terapija može nastaviti u kućnim uslovima mobilnim uređajem ,što posledično dovodi do manjeg uzimanja lekova protiv bolova i redukuje potrebu za velikim naknadnim hirurškim zahvatima zatvaranja rane.

Neke studije su pokazale kako je vreme zarastanja rane  60% brže i 40% jeftinije u kombinaciji s lečenjem rane negativnim pritiskom.

Kako Terapija rane negativnim pritiskom pomaže u zarstanju ?

Negativni pritisak u rani ublažava međućelijski edem što utiče na dekompresiju malih lokalnih krvnih sudova kroz koje se ponovno uspostavlja zdravija cirkulacija. Konstantno se uklanjaju izlučevine iz rane.Podstiče se rast i razvoj granulacionog tkiva.Sama povrsina rane se smanjuje i ivice se pribižavaju što olakšava kasniju eventualnu hirušku obradu rane.

Klinička iskustva su pokazala da primenom negativnog pritiska na rani se pojačava lokalna cirkulacija, smanjuju se bakterijske kolonizacije i povećava se brzina formiranja granulacionog tkiva i epitelizacije.

Kako bi se postigao maksimalan učinak terapije cijeljenja rane, preporučujemo da se primjenjuje stalno, ako je moguće, ako nije, cijeljenje rane se prolongirava. Ako je potrebno isključiti aparat iz napajanja struje na određeni period vremena, baterija drži do 12h.

Koliko traju tretmani ?

Vreme trajanja terapije zavisi od opšteg stanja ,  veličine i tipa rane ,kvalitetne antibiotske terapije.

U velikom broju slučajeva poboljšanje rane se može videti već kod prve promene obloge.Ponekad je potrebno nekoliko previjanja da bi se uocili kvalitetni terapijski efekti

Prosečno se terapija koristi 2-3 nedelje  kod velikih rana.

Primenjuju se različite vrednosti negativnih pritisaka zavisno od indikacija i terapijskih ciljeva koje postavlja lekar.

Obloga se obično menja svaki treći dan, ali u nekim slučajevima može biti i češće. 

Postoje i mobilni aparati koji omogućuju kretanje pacijenta i boravak kod kuće.