Razgovor sa lekarom pre operacije

Razgovor sa hirurgim i njegovim stručnim timom

Sve osobe koje razmišljaju o estetskoj hirurgiji preplavljene su brojnim informacijama u različitim pisanim i elektronskim medijima.Svi podaci su informativnog karaktra i ne mogu zameniti kontakt sa lekarom.Moguće je dobiti samo osnovne podatke o operaciji ili proceduri – kada može pomoći, kako se izvodi,gde se može obaviti i kakvi rezultati se mogu očekivati. Nije moguće odgovoriti na sva pitanja jer puno toga zavisi od individualnih osobina pacijenta i hirurga.

Neophodno je da pacijenti svog hirurga pitaju o svemu što ne razumeju. Estetske operacije i procedure mogu poboljšati izgled i povećati samopouzdanje, ali neće obavezno promeniti izgled koji odgovara idealu pacijenta ili dovesti do toga da okolina ima drugačije ophođenje. Pre odluke o operaciji, potrebno je pažljivo razmisliti o očekivanjima .

Najbolji kandidati za estetsku hirurgiju su pacijenti koji su fizički zdravi, psihološki stabilni i realni u svojim očekivanjima.To su osobe koje žele poboljšanje, a ne savršenstvo svog izgleda. Bilo kakva emocionalna nestabilnost, nerealna očekivanja su vrlo važni faktori za negativnu selekciju pacijenta.

Pacijenti treba slobodno da pitaju hirurga sve što im nije jasno u vezi sa operacijom. Posebno treba obaviti otvoren i iskren razgovor u vezi sa očekivanjima i zabrinutošću u pogledu rezultata.

Vrlo je važno da se stvori poverenje između pacijenta i doktora.

Tokom konsultacija hirurg takođe treba da objasni vrstu anestezije koju će primeniti, tip objekta u kome će se operacija obaviti i troškove koji su u to uključeni. Neophodno je da kroz razgovor hirurg bude upoznat sa svim aspektima zdravstvenog stanja pacijenta i njegovim životnim navikama. Pre operacije pacijent treba da dobije upustva u vezi sa ishranom i pićem, pušenjem i uzimanjem ili izbegavanjem određenih vitamina i lekova.Prema zahtevima hiruškog tima obavljaju se pored detaljnog anamnestičkog ispitivanja, laboratorijske,radiološke i po potrebi druge kliničke pretrage.Ponekad je neophodan i preoperativni razgovor sa psiholgom.Takođe,pacijentu će se ukazati na rizike i moguće komplikacije vezane kako za samu operaciju tako i za anesteziju i period posle operacije. Pacijent može pomoći da se smanje rizici ukoliko se pridržava saveta i instrukcija hirurga pre i postoperativno. Ako se pacijent odluči na operaciju potpisuje pismenu saglasnost.

Pacijenti su danas često preplavljeni brojnim alternativnim mogućnostima i tehnikama koje se primenjuju. I u ovom slučaju otvoren razgovor sa hirurgom je najvažniji momenat prilikom razmatranja koji bi bio odgovarajući tretman za pacijenta u smislu efikasnosti, bezbednosti, troškova i primerenosti potrebama.

Hiljade muškaraca i žena svake godine postižu odlične rezultate uz pomoć estetske hirurgije zahvaljujući kojoj su zadovoljniji sobom i imaju više samopouzdanja u kontaktu sa drugima. Ipak, sve informacije do kojih ljudi dolaze bez direktnog i otvorenog razgovora sa lekarom (naravno i informacije na portalu transforma.rs) imaju za cilj samo da predstave operacije i ne treba ih koristiti prilikom odlučivanja da li se podvrgnuti operaciji, niti mogu garantovati rezultat. Najbolji način da se zainteresovane žene i muškarci upoznaju sa mogućnostima koje bi im odgovarale jesu konsultacije sa medicinskim stručnjakom,u ovom slučaju sa hirurgom.