Opsta anestezija

Opšta anestezija (inhalacijska ili intravenska) podrazumeva primenu lekova koji organizmu osiguravaju potpuno odsustvo svesti (amnezija) i bola (analgezija) uz mišićnu relaksaciju tokom operacije. Anesteziolog u toku anestezije kontroliše sve vitalne funkcije .

Inhalacijska anestezija se postiže i održava anesteticima u gasovitom obliku čija se mešavina u strogo kontrolisanim uslovima unosi u organizam putem udahnutog vazduha(preko endotrahealnog tubusa ili maske za lice). Ova je vrsta anestezije je najčešće primjenjivani oblik anestezije zbog brzog učinka,mogućnosti kontrole i lakog održavanja dubine anestezije,brzog buđenja pacijenta.Nedostatci se uglavnom odnose na probleme koji nastaju zbog endotrahealne intubacije tipa nadražaja grla,disajnih puteva,aspiracije želudačnog sadržaja…

Intravenska anestezija se se postiže i održava unosom anestetika preko vene.Prednost ove anestezije je jednostavan i lak način primene i brzo uspavljivanje pacijenta. Uglavnom se koristi kao uvod u inhalacijsku anesteziju. Kao samostalna anestezija koristi se kod kratkotrajnih operativnih zahvata (manje operacije, invazivna dijagnostika, repozicija kostiju i zglobova itd..) Glavni nedostatak ove metode je slaba kontrola anestetika , prolazno peckanje i bol duž vene u koju je ubrizgan anestetik, alergijske reakcije na anestetik, pospanost, mučnina… Uvek, pre bilo koje operativne procedure obavljaju se ispitivanja koja su neophodna za evaluaciju zdravstvenog stanja pacijenta i donosi konačna odluka o izboru anestezije. Ako postoji mogućnost primene više vrsta anestezije, pacijentu se predoče sve mogućnosti.Preoperativno se pacijent upozna sa rizicima i eventualnim komplikacijama veyanim za anesteziju(koje mogu biti i ozbiljnog karaktera).Uz pismeni pristanak za operciju,pacijent u sklopu istog ili drugog dokumenta potpisuje i pristanak na anesteziju ,a ponekad i pristanak za transfuziju krvi ako se javi potreba za nadoknadom izgubljene krvi u toku ili posle operacije.

Od esencijalne važnosti je da pacijent pri izboru klinike u kojoj će se operisati pored upoznavanja sa kvalitetima i karakteristikama hiruškog tima bude upoznati i sa timom koji će voditi anesteziju, jer uspeh operacije i bezbednost pacijenta kako u toku operacije tako i u neposrednom postoperativnom periodu podjednako zavisi i od anesteziološkog tima .

Lokalna anestezija

Priprema za anesteziju i operaciju elektivnih pacijenata

1. Pacijenti, odrasli i deca, mogu piti bistre tečnosti do najmanje 2 sata pre procedure koja se radi u opštoj anesteziji, regionalnoj anesteziji ili analgosedaciji.

Bistre tečnosti su: voda, bistri voćni sokovi, čaj, t.j sve tečnosti bez čestica u sebi i bez masti u sadržaju.

U bistre tečnosti ne spada alkohol bilo koje vrste.

2 . Pacijenti ne smeju uzimati čvrstu hranu ni bilo koje mleko, najmanje 6 sati pre anestezije bilo koje vrste ili analgosedacije.

Obrok bogat mastima ili pečenim mesom može se pojesti najmanje osam sati pre planirane anestezije bilo koje vrste ili analgosedacije.

Upotreba žvakaće gume ili cigareta je zabranjena tokom dva sata pre anestezije

3. Odrasli mogu popiti do 150 ml vode sa lekovima za premedikaciju i to najmanje jedan sat pre anestezije bilo koje vrste .

4 . Deca smeju piti bistre tečnosti i vodu do najviše 2 sata pre anestezije bilo koje vrste, majčino mleko do najviše 4 sata pre anestezije a veštačko mleko i-ili čvrstu hranu najviše do 6 sati pre anestezije.

5. Ukoliko pacijent ima usporeno pražnjenje želudca (prekid pasaže creva u gornjem gastrointestinalnom traktu bilo kojeg uzroka, gastroparezu, diabetes mellitus s polineuropatijom ) hiatus herniju preporučuje se da uzdrže od unosa čvrste hrane 8 sati pre anestezije ili i duže ako to anesteziolog savetuje.

Praktične preporuke:

Za zakazanu operaciju pre podne:

1. Nikakva čvrsta hrana od ponoći do ujutru

2. Za decu koja sisaju majčino mleko do 4 sata preo peracije

3. Bistre tečnosti do dva sata pre operacije

4. Na jedan sat pre operacije popiti s pola čase vode tablete za premedikaciju

Za zakazanu operaciju po podne:

1. Laki doručak u 7 ujutru

2. Bistre tečnosti do 2 sata pre operacije

Preoperativna Terapija

Sve jutarnje doze lekova propisuje anesteziolog/hirurg

Ukoliko se radi o antiagregacionoj i/ili antitrombotičnoj terapiji u dogovoru sa lekarom peroralno uzimanje lekova treba prekinuti i napraviti terapijski plan zamene sa LMW Heparinskim injekcijama.