Nakon lecenja od gojaznosti

Tags: dijete, abdomenoplastika, gojaznost

Nakon lečenja od gojaznosti

Sve je više pacijenata koji zahtevaju  adekvatan oblik struka nakon što su brzo izgubili težinu. Estetska hirurgija ovim ljudima pomaže da prođu poslednje korake i postignu obim struka koji izgleda prirodno.

Nakon brzog gubitka težine, labavi višak kože obično ostaje na mestima gde su nekada bile velike naslage sala: butine, vrat, ruke i stomak. Labava koža ne izgleda lepo, neugodna je i potencijalno opasna. Koraci koji se preporučuju za otklanjanje ovakve kože poznati su kao post barijatrijska operacija. Ovaj proces lečenja se započinje tek kada je težina pacijenta stabilna određeno vrijeme. Radeći sa pacijentom, identifikuju se oblasti sa viškom kože i formira se plan zatezanja butina, stomaka, liposukcije ili zatezanja mišića na rukama. Ukoliko postoji više posebnih oblasti koje je potrebno hirurški zategnuti, postupak se obavlja  fazama, što daje vremena da se telo klijenta optimalno oporavi između dva zahvata.

Procedura otklanjanja viška kože relativno je jednostavna.Naprave se rezovi i otkloni višak kože. Kako bi se smanjio na najmanju meru negativan estetski izgled, rezove se prave na mestima gde ih je izuzetno teško uočiti. U mnogim slučajevima nije potrebna kompletna post barijatrijska operacija, tako da se samo izvodi abdominoplastika ili zatezanje stomaka.

Estetski značaj nije jedini razlog radi kojeg se predlaže zatezanje tela za pacijente sa viškom labave kože. Labavi nabori kože mogu često imati za posledicu osip koji se pretvara u infekciju. Pored toga, labavi nabori kože otežavaju vežbanje, koje je nužno za održavanje težine.