Lokalna anestezija

Lokalna anestezija je postupak koji izaziva neosetljivost na bol određenog dela tela primenom lekova koji prekidaju provođenje nervnih impulsa u toj regiji.

Prema načinu primene anestetika može biti površinska,infiltrativna i regionalna.

Površinska anestezija se postiže primenom anestetika u obliku kapi, spreja ili masti na površinu tela(u cilju dijagnostike ili manjih operativnih zahvata. Obavlja je hirurg.

Infiltrativna anestezija je procedura kod koje se anestetik aplicira na mestu i oko mesta operativnog polja, u cilju da se to područje obezboli. Anestetik se primjenjuje injektiranjem oko operacijskog polja na potrebnu dubinu . Koristi se kod manjih operativnih zahvata (ušivanje rana, odstranjivanje kožnih i potkožnih promena, i sl.) i obavlja je hirurg.

Regionalna anestezija je procedura gde se anestetik injektira u blizini živca ili kičmene moždine, pri čemu se postiže neosetljivost na bol (blokada) jedne veće regije na telu.

Opšta anestezija