Dr Misel Pistor

Dr Mišel Pistor (1924-2003) je osnivač mezoterapije.Istraživanja koja je sprovodio u periodu od 1948. do 1952.godine dovela su ga do prvog mezoterapijskog tretmana kada je na dubinu od 5mm u kožu ubrizgavao prokain. U medicinskoj literaturi mezoterapija se prvi put pominje od 1958. godine kao dopuna rutinskim kliničkim procedurama .

Dr Mišel Pistor je autor prve publikovane knjige vezane za mezoterapiju “La mesotherapie” koja je izdata 1961. godine. Mezoterapija je pred Francuskom Akademijom Medicinskih Nauka prvi put predstavljena disertacijom dr Pistora-a :Mesotherapy,multy-purpose polyvalent technique(Mesotherapie,technique polyvalente). Terapijska efikasnost i sve veći broj lekara koji su prihvatili tretmane koje nudi mezoterapija doveli su do toga da 1987.godine bude odobrena kao specijalizacija u medicini. Priznanje “Legion d Honneur” dr Mišel Pistor je je dobio od Francuske 1991.godine.

Danas je mezoterapija metoda koju širom sveta primenjuje preko 20 hiljada lekara u različitim oblastima medicine.