Deformiteti grudnog kosa

Tags: deformitet, grudi

Grudni koš po svom obliku može biti različit. Imamo više vrsta grudnog koša koja se smatraju fiziološkim. U obliku cilindra – cilindrični grudni koš, kupe – kupasti grudni koš, plosnati grudni koš, kao i kombinacija navedenih formi.

Izbočene grudi (Pectus carinatus)  – u narodu poznat kao kokošije grudi, i ide uz kliničku sliku rahitisa.Ovaj deformitet nastaje slabošću rebara da se odupru respiratiskom pritisku pluća i trbušne prese i počinje sa krivenjem. Ovaj poremećaj može da izazove kardiorespiratorne poremećaje i to kod srca usled torzije i kompresivnom kardijalnom sindromu,a kod pluća dolazi do slabije respiratorne funkcije a mogu da se jave infekcije zbog slabe provetrenosti pluća.

Terapija

Lečenje osnovne bolesti rahitisa, vežbanje disnja duboki udisaj a spori izdisaj, jačanje mišićne muskulature ekstenzora trupa i ramenog pojasa, ležanje u krevet na stomaku, i nošenje midera sa elastičnim pelotom koji vrši pritisak na sternum ( period 4 –5 godina).Resekcijom ksifoidnog i retrosternalnogpripoja operativno se razrešava carinatus kod dece. Postoji i mogućnost osteotomije sternuma za korekciju ovog deformiteta.

Izdubljene grudi (Pectus infundibuliforme) – ili levkasti grudni koš koji je najverovatnije etiološki kongenitalnog porekla, jer do danas za ovaj deformitet nemamo validne podatke da je stečen jer uzročnik je nepoznat. Pretpostavka da pojedina profesionalna zanimanja kod kojih grudni koš trpi veliki pritisak može da bude uzrok pojave ovog deformiteta, ali ovo je više hipotetičko sagledavanje. U lakšim slučajevima u specijalizovanim ustanovam kinezoterapeutskim vežbam postiže se odličan uspeh, dok se kod težih slučajeva pristupa operativnom zahvatu.

Terapija

U kineziterapetskom procesu osnova je da putem jačanja određene grupe mišića izvlačimo udubljeni sternum. Najčešće se preporučuje jačanje mišića ramenog pojasa i mišića prednjeg zida grudnog koša i ekstenzornog tipa. Ujedno važno je da pacijent nauči da pravilno diše da bi mogao da se sprovede program disanja  – duboki udisaj zadržavanje daha i polagani izdisaj. I vežbe  na spravama pod nazorom stručno medicinske ekipe može dati pozitivan efekat. Najčešće se koristi ripstol, lestve kao i vežbe u reklinaciji u ležećem polažaju. Veliki značaj ima i jačanje ekstenzorne grupe u predelu torakalnog dela kičme. Često se koristi i ortotska sredstva, kao i fizičke aktivnosti dozirane prema nivou oštećenja infudibuluma. U narodu su poznate kao šusterske grudi.U slucaju kardiorespiratornih tegoba opcija je i operativno licenje.