Terapija laserima nakon operacije

Laseri predstavljaju bitno tehnološko dostignuce 20-og veka sa širokom primenom u polju nauke,tehnologije i medicine.

U medicinskoj primeni postoje dva polja aplikacija lasera:hiruška primena u kojoj se koristi “hard”,tvrdi laser visoke snage do 30W i terapijska primena sa “atermičkim” laserima snage do 500mW. Laser ima izuzetno široku primenu usled relativno malog broja ograničenja koriscenja. Efekti lasero terapije se izuzetno brzo osete u vidu smanjenja i prestanka bola ili zapaljenskog procesa.

Fizioloski efekti lasera su mnogobrojni:  

  • Efekti na nivou celija
  • Anti-zapaljenski efekti
  • Anti-edematozni efekti
  • Mikrocelularni efekti
  • Efekti reparacije tkiva
  • Analgezijski efekti
  • Aktivni mehanizmi laserske punkure

Posebno intersesantan efekat lasera je podsticanje reparacije tkiva. Naime,laseri ubrzavaju zarastanje rana kože i sluzokože 4-6 puta, što je naročito značajno nakon određenih hiruških intervencija. Konkretno, u plastičnoj hirurgiji primenom lasera dobija se terapijski efekat u vidu smanjenja veličine ožiljaka i brže regeneracije tkiva ,što svakako doprinosi boljem estetskom efektu i uspešnijem oporavku.

Antiedematozni,antizapaljenski i efekat reparacije tkiva zajedno čine jedinstven sistem koji ubrzava i olaksava postoperativni oporavak pacijenta pogotovu na vidljivim delovima tela: licu , vratu,grudnom kosu,rukama…

Treba napomenuti da terapija laserima ima i svoje kontraindikacije ( primena u predelu polnih žlezda,štitaste žlezde,abdomena i karlice u toku trudnoce…),pa je treba sprovoditi uz preporuke iskusnog terapeuta.

Igor Marinkovic - visi fizioterapeut

igormarinkovic33@yahoo.com

060 380 65 66

27. marta 3 Beograd