Ciste u dojkama

Ciste u dojkama

Ciste predstavljaju strukture koje su najčešće ispunjene tečnošću i za njih je specifično da su u pitanju benigne tvorevine, ali mogu da naruše funkciju organa, a postoji i mogućnost sekundarnih infekcija i stvaranja apscesa. Postoji mogućnost i maligne promene ovih strukura, pa je potreban oprez. U dojkama može da postoji jedna, ili više ovakvih struktura. 

Do nastanka cisti u dojkama najčešće dolazi zbog prekomernog razvoja žlezdanog tkiva koje blokiranje mlečne kanaliće i dolazi do nakupljanje tečnosti i širenja kanalića pre mesta blokade. Tečnost unnutar cisti može da bude bistra (serozna), krvava, mlečna, a ukoliko dodje do infekcija, stvara se gnoj i tada se formira apsces.

Postoji gruba podela cisti na mikrociste (češće se otkrivaju na snimanjima, nego samopregledom i pregledom) i na makrociste (veće od 2.5cm). Pojedini autori navode da u nastanku cista ima uloga povreda i trauma, ali ovo nije definitivno dokazano. Takodje, često se ciste formiraju kod dojenja, ukoliko dojilja ne izmuzava dojke nakon podoja, pa je veća mogućnost i razvoja mastitisa i infekcija. Postoje navodi i uticaja hormona u formiranju cisti.

Statistički podaci pokazuju da najveći broj žena ima ciste u dojkama u reproduktivnom periodu, nakon 30 godina starosti, mada je moguća nihova pojava bilo kada tokom života. Tačan broj žena sa ovim promenama nije u potpunosti poznat, jer veliki broj žena ni ne zna da ima ove promene.

Kako se manifestuju ciste u dojkama?

kod velikog broja žena ne postoje nikakvi simptomi i žene su potpuno nesvesne da ove promene postoje

veliki broj žena same napipaju promenu koja je mekana, glatka i  pokretna unutar dojke

česta je pojava bolova i povećane osetljivosti dojke u toj regiji

često se veličina ciste menja tokom menstrualnog ciklusa

ukoliko dodje do formiranja apscesa, bolovi se pojačavaju, koža iznad postaje crvena i otečena i javlja se povišena telesna temperatura

Dijagnostika

Anamneza sa kliničkom slikom i objektivinim pregledom dojke je dovoljna da se dijagnoza postavi.

Može se načiniti ultrazuvčlni pregled dojke i mamografija.

Kod velikih promena, poželjno je načiniti punkciju promena sa aspiracijom sadržaja i citološku i mikrobilošku analizu uzorka.

Lecenje

Nakon punkcije i analize sadržaja ciste, prati se razvoj ciste i ako nakon 2-3 meseca dodje do ponovnog razvoja ciste, može se načiniti operativno lečenje i otklanjanje ciste.

Takodje, male ciste nadjene mamografijom i ultrazuvčnim pregledom mogu da se prate na redovnim jednogodišnjim pregledima.