Ciste jajnika

Tags: ciste jajnika

Ciste jajnika-ovarijalne ciste

Cista jajnika predstavlja šupljinu na jajniku koja može da bude ispunjena tečnim, ili polutečnim sadržajem. Broj novodijagnostikovanih slučajeva cista na jajnicima je povećan, zbog češćih pregleda kod ginekologa. Nalaz cisti na jajniku kod žena stvara strah od maligniteta, ali je najveći broj ovih promena potpuno dobroćudan po svojoj prirodi.

Svakog meseca, u toku menstrualnog ciklusa, na jajniku se stvaraju folikuli koji mogu da dostignu veličinu do 3cm i iz njih se oslobadja zrela jajna ćelija. Kada prsne folikul i oslobodi jajnu ćeliju, stvara se struktura koja se naziva žuto telo i koje se postepeno smanjuje ukoliko ne dodje do oplodnje. Ciste mogu da budu benigne, ili maligne po svojoj prirodi, ali se najčešće nalaze benigne ciste.

Cist jajnika se mogu naći kod gotovo svih žena u premenopauzi i kod svake pete žene nakon menopauze. Najveći broj ovih promena na jajnicima cu potpuno normalne i benigne su po svojoj prirodi. Dermoidne ciste predstavljaju oko 10% ovih promena. Ne postoje rasne predilekcija za pojavu cista na jajnicima, osim predilekcije za pojavu cistadenokarcinoma (osobe ženskog pola koje žive na teritoriji Severne Amerike i u zapadnoj Evropi više obolevaju od ovih bolesti). Ciste najčešće pogadjajaju žene tokom reproduktivnog perioda, mada se mogu javiti bilo kada tokom života. 

Kako se manifestuju ciste na jajnicima?

u većini slučajeva, simptomi ne postoje, već se dijagnoza postavlja sasvim slučajno

čak i maligne ciste dugo vremena mogu da ne prouzrokuju nikakve simptome

može da postoji osećaj neugodnosti i bola u donjem delu trbuha

torzija (uvrtanje) ciste može da prouzrokuje akutni abodmen (veoma oštar i jak, probadajući bol sa mučninom, povraćanjem i povišenom telesnom temperaturom)

može doći do pojave bolnih seksualnih odnosa

često se javljaju nepravilnosti tokom menstrualnog siklusa i krvarenja van ciklusa

moguća je pojava nadutosti trbuha

kod malignih cisti u uznapredovalim stadijumima postoji nedostatak apetita i gubitak telesne težine, nedostatak daha, uvećanje limfnih čvorova

velike ciste se nekada mogu napipati preko trbušnog zida

Kako se postavlja dijagnoza cista na jajnicima?

Anamneza sa kliničkom sikom i detaljnim ginekološkim pregledom je dovoljna da se postavi dijagnoza cisti na jajniku.

Detaljna dijagnoza se postavlja na osnovu ultrazvučnog pregleda male karlice.

Nije neophodno raditi posebne laboratorijske analize, ali se mora uzeti u obzir mogućnost postojanja malignih promena, pa se mogu načiniti analize tumorskih markera.

Skener (kompjuterizovana tomografija) i nuklearna magnetna rezonanca se redje koriste u dijagnozi benignih cisti jajnika.

Kako se leče ciste na jajnicima?

U većini slučajeva, male ciste koje ne pričinjavaju probleme, ne zahtevaju lečenje. Kod žena u menopauzi, ukoliko su tumor markeri negativni, a ciste manje od 5cm, mogu se samo pratiti promene.

Ukoliko su ciste veće od 5 cm u prečniku, treba razmotriti mogućnosr hirurškog uklanjanja promena. Hirurška intervencija se može načiniti klasičnim putem, ili laparoskopskim putem.