Anoreksija

Tags: dijete, anoreksija, bulumija

Anoreksija-kako prepoznati anoreksiju

Anoreksija predstavlja neadekvatan odnos prema ishrani-pravilnije rečeno poremećaj ishrane. Postoje procene da i do 5 odsto devojčica u adolescentskoj dobi u određenom trenutku ispoljava  simptome ove bolesti. Anoreksija je stanje koje zahteva hitan i ozbiljan medicinski pristup rešavanju ovog kompleksnog psihoorganskog poremećaja.

Početak problema sa ishranom obično započinje kao želja devojke-devojčice da se drži dijeta . Vremenom se  količina unite hrane drastično smanjuje. Ne-uzimanje dovoljne količine hrane često je prećeno sa intezivnim vežbanjem i korišćenjem preparata za mršavljenje bez bilo kakve konsultacije sa lekarom.Često se uneta hrana namerno izbacuje iz organizma izazivanjem refleksa povraćanja-bulumija.

Dijagnoza anoreksije se postavlja  kada je masa za 15 odsto manja od uobičajene za dati uzrast i telesnu visinu, kada je prisutan strah od gojenja ili opsednutost nesrazmerom određenog dela tela. Kod devojčica jedan od prvih simptoma bolesti  je poremaćaj uobičajenog menstrualnog ciklusa.

Anoreksija može može dovesti do niza ozbiljnih oboljenja gotovo svih organa u telu (zubi,jetra, srce,želudac, bubrezi...). Često lekari propisuju  bolničko lečenje (u slučajevima kada je telesna težina za četvrtinu manja od normalne, kada je BMI manji od 17, ili kada se prepoznaju i dijagnostikuju komplikacije izazvane anoreksijom.

Proces lečenja je kompleksan i osim simptomatskih terapija,obnove funkcija organa uvek je neophodna i pomoć psihologa.