Alkohol i mozak

Već dugo vremena postoji teorija da konzumiranje alkohola uništava nervne ćelije. Navedena teorija potiče od jednog istraživanja starog oko sto godina kod kog su potapane ćeline u alkohol i posmatrano je njihovo ponašanje.

Na osnovu novog istraživanja koje je objavljeno u časopsiu Scientific American Mind konzumiranje alkohola ne uništava nervne ćelije, ali može u značajnoj meri da ih ošteti.

Pomenuta oštećenja naročito se javljaju u cerebelumu, malom mozgu, koji je veoma bitan za motoriku i koordinaciju pokreta.

Prema rečima dr Petney-a, koji je vodio istraživanje, oštećenja mozga nisu trajna, ali mogu da doprinesu promenama u strukturama nervnog sistema.